card

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

20 жилийн туршлагатай, найдвартай хамт олон танд үйлчлэхэд бэлэн байна.

Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 26.8 сая төгрөг, бусдыг хөгжүүлэх, бусдын сайн сайхны төлөө 16.5 сая төгрөгийн хандив тусламж өгөөд байна. Энэ чиглэлээр хийсэн зарим ажлуудаасаа дурдвал...