card

Хөмүүлийн багц

Бүтээгдэхүүний талаар Хөмүүл багц нь хөмүүл, хөмүүлийн сорс, хөмүүл шүүс гэсэн 3 бүтээгдэхүүн агуулсан өрхийн хэрэглээ болон бэлэг дурсгалын зориулалттай бүтээгдэхүүн юм. Тус багц нь хөмүүл бүтээгдэхүүнийг харагдахуйц байдлаар байршуулсан гоёмсог өнгө, дизайн бүхий хайрцагтай
Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Багцад орсон бүтээгдэхүүний мэдээллийг бүтээгдэхүүний каталогиос үзнэ үү.