card

Бэлтгэсэн мах

Төрөл Үхэр, хонины төрөл бүрээр ангилж бэлтгэсэн мах
Орц Үхэр, хонины мах
Хадгалах хугацаа -16 -18˚C-д 6 сар
Хэрэглэх заавар Чанаж, шарж, жигнэж хэрэглэнэ.
Ач тус Хүмүүсийн цаг хугацааг хэмнэх, хөнгөн хэлбэрийн цууш бүтээгдэхүүн болно.